Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacje i ogłoszenia Sekcji Pomocy Materialnej

Kwoty świadczeń dla studentów i doktorantów w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023

mgr Agnieszka Jezierna - 2 luty, 2023 - 10:05

 
Uprzejmie informuję, że na stronie UWr. zostały zamieszczone informacje dot. kwot świadczeń dla studentów i doktorantów w semestrze letnim. 
Maksymalna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1.294,40 zł.

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego - aktualizacja (Amendments to the ORDINANCE No. 86/2019 of the Rector of the University of Wrocław)

mgr Anna Ros - 31 Styczeń, 2023 - 10:16

Wprowadza się zmiany do Regulaminu świadczeń dla studentów UWr - zmiany obowiązują od dnia 1 marca 2023 r.

Amendments to the ORDINANCE No. 86/2019 of the Rector of the University of Wrocław - the changes apply from March 1, 2023 r.

Strony