Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Andrzej Pasek

Kontakt: 

Pokój 508, budynek B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752729
Email:
andrzej.pasek [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Semestr zimowy 2022/23 (tryb on-line w aplikacji Teams):
Osoba zainteresowana wysyła pocztą elektroniczną (na adres: andrzej.pasekatuwr.edu.pl) zgłoszenie, zawierające imię, nazwisko i numer albumu, do godz. 20.00 w dniu poprzedzającym termin konsultacji (w temacie wiadomości należy wpisać słowo KONSULTACJE). Następnie oczekuje na połączenie w aplikacji Teams od prowadzącego we wskazanym niżej terminie:  
poniedziałek, godz. 7.00 - 9.00 (on-line);
Semestr zimowy 2022/23 (tryb stacjonarny, pok. 508 w budynku B):
30.X.2022 r. (niedziela), godz. 10.30 - 11.30;
5.XI.2022 r. (sobota), godz. 10.30 - 11.30;
13.XI.2022 r. (niedziela), godz. 10.30 - 11.30;
4.XII.2022 r. (niedziela), godz. 10.30 - 11.30;
8.I.2023 r. (niedziela), godz. 10.30 - 11.30.
Z poważaniem
dr Andrzej Pasek
 

Działalność naukowa: 

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Instytucie Historii Państwa i Prawa w latach 1995-2000. Doktor nauk prawnych od 2000 r.

Zainteresowania badawcze: historia ustroju i prawa, historia polskiego prawa karnego, kodyfikacja prawa karnego w Drugiej Rzeczypospolitej, prawo i ustrój Polski Ludowej.

Autor monografii Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat 1944-1956 (2002).