Jesteś tutaj

Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych

Adres: 
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Telefon: 
+48 71 3752272
Adres email: 
pnpjo@uwr.edu.pl

INFORMACJA O KURSACH:
Kursy języka obcego dla prawników trwają 3 semestry i obejmują łącznie 180 godzin zajęć. Kurs jest nieodpłatny i niezależny od limitu godzin języka obcego oferowanych przez SPNJO UWr.
W kursach mogą wziąć udział także osoby, które już uczestniczyły lub uczestniczą w kursach organizowanych w Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych.
Program zajęć obejmuje terminologię z podstawowych dziedzin prawa, np. prawa publicznego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, prawa handlowego, ćwiczenia tłumaczeniowe (czytanie i tłumaczenie aktów prawnych, umów i innych dokumentów) oraz podstawową wiedzę z zakresu prawa obcego.
Zajęcia prowadzą osoby posiadające zarówno wykształcenie prawnicze jak i filologiczne oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu specjalistycznego języka prawniczego. 
Udział w kursach stanowi dla studentów doskonałe przygotowanie językowe do podjęcia nauki w działających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii szkołach prawa obcego (Szkoła Prawa Niemieckiego, Szkoła Prawa Amerykańskiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Hiszpańskiego, Szkoła Prawa Francuskiego) oraz do podjęcia studiów na zagranicznych uniwersytetach i do odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS+, a także praktyk w krajowych kancelariach prawnych obsługujących podmioty zagraniczne.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, dodatkowo informacja o ukończeniu kursu wpisywana jest do suplementu dyplomu ukończenia studiów.
 
ważne informacje o testach kwalifikacyjnych:
 

  • na test kwalifikacyjny mogą zgłaszać się wyłącznie studenci stacjonarnych i wieczorowych studiów prawa z lat I – IV,
  • test gramatyczno – leksykalny sprawdza ogólną znajomość języka obcego (bez terminologii prawniczej!)
  • posiadane certyfikaty i świadectwa znajomości języka nie zwalniają z testu kwalifikacyjnego,
  • do każdej grupy językowej przyjęte zostanie maksymalnie 25 osób, które najlepiej napisały test kwalifikacyjny,
  • w przypadku zbyt małej liczby studentów, którzy zdadzą test z danego języka, kurs nie zostanie uruchomiony,

 
Dodatkowych informacji o kursach udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji.
 

Dydaktyka: 

 
JĘZYK OBCY DLA PRAWNIKÓW       PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2018/19

JĘZYK ANGIELSKI      
  GRUPA KONTYNUUJĄCA KURS Mgr Marta Ciesiul wtorek, godz. 15.15, sala 216A
środa, godz. 11.30, sala 217A
    Mgr Ewelina Sznajderska poniedziałek, godz. 17.00 – 20.15, sala 2.05D
 
  GRUPA ROZPOCZYNAJĄCA KURS Dr Anna Banaszewska środa, godz. 9.45, sala 2.02D
piątek, godz. 9.45, sala 2.02D
    Mgr Marta Ciesiul wtorek, godz. 11.30 – 14.45, sala 216A
 
JĘZYK NIEMIECKI GRUPA KONTYNUUJĄCA KURS
 
Dr Agnieszka Malicka środa, godz. 8.00 – 11.15,  sala 1ac
  GRUPA ROZPOCZYNAJĄCA KURS Dr Agnieszka Malicka wtorek, godz. 8.00 – 11.15, sala 2.03D
 
JĘZYK HISZPAŃSKI   Mgr Ewelina Sznajderska wtorek,  godz. 17.00 – 20.15, sala 2C
 
JĘZYK FRANCUSKI   Mgr Stefania Kolarz poniedziałek, godz. 17.00, sala 1 aC
wtorek, godz. 18.45, sala 1aC
środa, godz. 18.45, sala 2.02D

 
 

Brak postów w tej kategorii.