Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Pracownia Badań nad Elektroniczną Administracją

Strona Pracowni:

http://egov.uni.wroc.pl

Kierunki badań: 

Rozwój elektronicznej administracji jest związany z obecnymi oraz przyszłymi zmianami polskiego prawodawstwa, w związku z założeniami usprawnienia Powszechnego Jednolitego Rynku Cyfrowego. Skutkiem tego procesu oraz potrzeb legislacyjnych było stworzenie Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracją.

Badania prowadzone przez członków Pracowni obejmują prawne aspekty zastosowania technologii komunikacji elektronicznej przez organy administracji publicznej, w tym z zastosowaniem rejestrów publicznych i platform elektronicznych. Badania opierają się na analizie krajowych, unijnych i zagranicznych aktów prawa powszechnie obowiązującego, aktów prawa wewnętrznego, w tym strategii, planów i projektów związanych zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej, a także poglądów doktryny i judykatury.

Członkowie Pracowni skupiają się na problemach badawczych związanych z funkcjonowaniem elektronicznej administracji, zarówno w relacjach horyzontalnych pomiędzy organami administracji publicznej (przede wszystkim w zakresie wzajemnej pomocy), jak również w relacjach wertykalnych pomiędzy tymi organami a jednostkami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. W szczególności badania dotyczą ingerencji elektronicznej administracji w publiczne prawa podmiotowe, w tym w prawo do ochrony danych osobowych i związanej z tym konieczności wyważenia interesu publicznego oraz indywidualnego w zakresie środków administracyjnych dotyczących gromadzenia tego rodzaju danych.

Prowadzone badania koncentrują się na analizie prawa administracyjnego materialnego, procesowego oraz ustrojowego w zakresie związanym między innymi z zapewnieniem usług publicznych, ubezpieczeniami społecznymi, ochroną zdrowia, rynkiem pracy, obowiązkami rejestrowymi i sprawozdawczymi przedsiębiorców  oraz zamówieniami publicznymi.

Brak postów w tej kategorii.