Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zakład Porównawczej Administracji Publicznej

Adres: 
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Kierunki badań: 
 • Administracja i prawo administracyjne państw europejskich.
 • Administracja i prawo administracyjne organizacji międzynarodowych.
 • Międzynarodowe prawo administracyjne.
 • Administracja i prawo administracyjne Unii Europejskiej.
 • Europejskie procedury administracyjne.
 • Administracja globalna.
 • Globalne prawo administracyjne.
 • Europejskie i globalne sieci administracyjne.
 • Metodologia badań prawnoporównawczych.
 • Język angielski w administracji i prawie administracyjnym.
Konferencje: 

Poland’s Nationwide Scientific Conference
under the high patronage of the European Parliament
Model Rules on EU Administrative Procedure
– a Polish Perspective

Building C, Lecture Hall AC, Wiezienna 8-12 Street
Wroclaw, the 22nd of April – 2016

Dydaktyka: 
 • Administration and Administrative Law of the European Union
 • Administrative Law I i II
 • Administracja ochrony środowiska
 • Administracja porównawcza
 • Administrative Procedures
 • Comparative Administrative Law
 • Contemporary Management 
 • Decision-making Techniques
 • Environmental Law
 • Europejskie prawo administracyjne
 • Human Resource Management
 • International and Comparative Environmental Law
 • International Humanitarian Law
 • International Non-Governmental Organisations
 • Komparatystyka prawnicza
 • Komparatystyka prawnicza w administracji i ochronie środowiska
 • Prawo ochrony środowiska
 • Public Administration and Administrative Law
 • Public Management
 • Reformy administracji publicznej w Unii Europejskiej
 • Refugees and Minorities in International Law

Brak postów w tej kategorii.