Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Barbara Kowalczyk

Kontakt: 

Pokój 501, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752383
Email:
barbara.kowalczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 odbywają się w:
1. czwartek, godz. 13.00-14.00, pok. 501 A lub 20 A
2. środa, godz. 13.00 -14.00, Teams - po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym. 
Office hours in the summer term of academic year 2022/2023:
1. Thursday, 1.00 p.m. -2.00 p.m., room 501A or 20 A
2. Wednesday, 1.00 p.m. - 2.00 p.m., Teams - after prior registration via email. 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: komparatystyka prawnicza, administracja porównawcza, europejskie prawo administracyjne, europeizacja prawa administracyjnego, prawo imigracyjne i azylowe Działalność dydaktyczna i organizacyjna: 1/ Wykładowca: na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, w tym na specjalności Administration in International Organizations, na studiach International and European Law LL.M, na Studiach Podyplomowych Administracji Publicznej i Studiach Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska oraz na studiach doktoranckich; 2/Visiting Professor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie 3/ kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska; 4/senator Uniwersytetu Wrocławskiego (kadencja 2020-2024), 5/ członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (kadencja 2020-2024), 6/członek Kolegium Redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, z-ca redaktora naczelnego, wyd.UWr., WPAiE; 7/członek Rady Programowej czasopisma Public Governance, Administration and Finances Law Review, wyd. the Dialog Campus - Nordex (Budapest). Działalność pozauczelniana: 1994 r. – 1996 r. – aplikacja sądowa w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu; 2005 r. - nadal - radca prawny, OIRP we Wrocławiu Od 2016 r. uczestnik Forum Konsultacyjnego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu