Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Akty prawne

 1. ZARZĄDZENIE Nr 187/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
 2. Zarządzenie Nr 18/2023 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie elementów wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia
 3. Zarządzenie Nr 119/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakosciowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 4. Zarządzenie Nr 239/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia
 5. Uchwała nr 6/2018 Senatu UWr z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie funkcjonowania w UWr Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK)
 6. Zarządzenie nr 11/2018 Rektora UWr z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia
 7. Zarządzenie nr 12/2018 Rektora UWr z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych
  w Uniwersytecie Wrocławskim
 8. Zarządzenie nr 24/2018 Dziekana WPAE UWr z dnia 17 października 2018 r w sprawie elementów wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 9. Zarządzenie nr 12/2016 Rektora UWr z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzania w UWr badań ankietowych z wykorzystaniem systemu Ankieter
 10. Skład Komisji Dydaktycznej – wyciągi z posiedzenia Rady WPAE 26 września i 24 października 2016 r.
 11. Zarządzenie nr 31/2016 Dziekana WPAE UWr z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania na WPAE Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 12. Zarządzenie nr 32/2016 Dziekana WPAE UWr z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania na WPAE Zespołu ds. Oceny  Jakości Kształcenia
 13. Zarządzenie nr 40/2016 Dziekana WPAE UWr z dnia 16 listopada 2016 r.
  w sprawie zmian w składzie wydziałowego  Zespołu ds. Oceny  Jakości Kształcenia
 14. Zarządzenie nr 42/2016 Dziekana WPAE UWr z dnia 22 listopada 2016 r
  w sprawie elementów wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia
 15. Uchwała nr 149/2016 Senatu UWr z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji wraz z uchwałą zmieniającą
 16. Uchwała nr 95/2014 Senatu UWr w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia
 17. Uchwała nr 91/VI/2013 Rady WPAE UWr z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie niektórych elementów programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ich wykonania na WPAE UWr
 18. Uchwała nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim
Załączniki: 
PDF icon nr-11_2018-z-dnia-15022018-r-w-spr-okreslenia-szczegolowych-zadan-uczelnianej-komisji-ds-jakosci-ksztalcenia-oraz-zespolow-ds-jakosci-ksztalcenia-i-ds-oceny-jakosci-ksztalcenia.pdfPDF icon nr-12_2016-z-dnia-22022016-r-w-sprawie-przeprowadzania-w-uniwersytecie-wroclawskim-badan-ankietowych-z-wykorzystaniem-systemu-ankieter.pdfPDF icon nr-12_2018-z-dnia-15022018-r-w-sprawie-prowadzenia-i-raportowania-wybranych-dzialan-projakosciowych-w-uwr.pdfPDF icon nr-120_2015-z-dnia-26112015-r-w-spr-wprowadzenia-w-uwr-wzorow-dokumentow-potwierdzajacych-efekty-uczenia-sie.pdfPDF icon uchwala_91_2013.pdfPDF icon uchwala-nr-06_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-01-24-w-sprawie-funkcjonowania-uczelnianego-systemu-zapewniania-jakosci-ksztalcenia.pdfPDF icon uchwala-nr-46_2015-senatu-uwr-z-dnia-25032015-r-w-sprawie-regulaminu-potwierdzania-efektow-uczenia-sie-w-uwr.pdfPDF icon uchwala-nr-54_2012-senatu-uwr-z-dnia-20062012-r-w-sprawie-efektow-ksztalcenia-dla-kierunkow-studiow-prowadzonych-w-uwr.pdfPDF icon uchwala-nr-95_2014-senatu-uwr-z-dnia-24092014-r-w-sprawie-strategii-zarzadzania-jakoscia-ksztalcenia.pdfPDF icon uchwala-nr-149_2016-senatu-uwr-z-dnia-2016-12-21-w-sprawie-wytycznych-dotyczacych-tworzenia-programow-ksztalcenia-na-studiach.pdfPDF icon Zarządzenie_24_2018_0.pdfPDF icon Zarządzenie_31_1.pdfPDF icon Zarządzenie_32(1).pdfPDF icon Zarządzenie_40.pdfPDF icon Zarządzenie_42(1).pdfPDF icon Nr 119-2023 z dn. 16.05.2023 r. w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim.pdfPDF icon nr-239-2022-zadania-ujkj.pdfPDF icon Zarządzenie 18_2023 Dziekana WPAE ocena jakości kształcenia z 15.12.2023.pdfPDF icon Zarządzenie Rektora UWr 187-2022 organizacja praktyk_w_UWr.pdf