Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Renata Raszewska-Skałecka

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

ul. Uniwersytecka 22/26,

50-145 Wrocław

bud. A, pokój 405a

Telefon:
713752091 (w czasie konsultacji)
713752349 (sekretariat INA)
Email:
renata.raszewska-skalecka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim :
 w trybie studiów stacjonarnych:
  (środa) w godz. 13.00-14.00 (tydzień nieparzysty podczas zajęć)
  (środa) w godz. 9.45-11.45 (tydzień parzysty)
  (czwartek) w godz. 11.15-12.15 (tydzień nieparzysty podczas zajęć)
w trybie studiów niestacjonarnych:
  01.03.2020 r. (niedziela) w godz. 13.15-14.15
  07.03.2020 r. (sobota) w godz. 14.00-15.00
  22.03.2020 r. (niedziela) w godz. 13.15-14.15
  19.04.2020 r. (niedziela) w godz. 14.00-15.00

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
- prawo administracyjne
- nauka administracji
- polityka administracyjna
- prawo samorządu terytorialnego
- administracja świadcząca, prawo zakładowe, w tym prawo oświatowe
- prawo urzędnicze i etyka urzędnicza