Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr

Kontakt: 

pokój 420, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71-3752721 - w godzinach konsultacji
71-3752349 - Sekretariat INA
Email:
piotr.lisowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

HARMONOGRAM  KONSULTACJI W OKRESIE ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM  2022/2023:
W okresie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2022/2023 konsultacje będą odbywały się
w środy od godz. 13.15 do 15.15, począwszy od dnia 1 marca 2023 r. - w p. 420A.