Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Uniwersytecka Poradnia Prawna

 

Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, że w związku z sesją egzaminacyjną i przerwą wakacyjną Poradnia przyjmuje nowe sprawy tylko do 14 czerwca 2023 r. włącznie, po czym przez kolejne dwa tygodnie będą jedynie wydawane opracowane porady w sprawach przyjętych do wskazanej daty. Od 15 czerwca 2023 r. Poradnia nie będzie działać, w tym nie będzie przyjmować nowych spraw, a przerwa w działalności obejmie czas sesji egzaminacyjnych oraz przerwy wakacyjnej. Wznowienie działalności Poradni nastąpi około trzeciego tygodnia października 2023 r. Informacja o wznowieniu działalności zostanie podana w tym miejscu.
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Uniwersytecka Poradnia Prawna udziela nieodpłatnie porad prawnych drogą zdalną (za pomocą środków porozumiewania się na odległość) oraz drogą tradycyjnej korespondencji listowej. Ponadto od 9 stycznia 2023 r. sprawy do opracowania porady będą też przyjmowane podczas dyżurów stacjonarnych w siedzibie poradni (dokładniejsze informacje na ten temat poniżej).
Uwaga! Aktualnie z przyczyn organizacyjnych dyżury stacjonarne nie odbywają się do odwołania. W związku z tym formularze z wnioskiem o opracowanie porad można wnosic tylko mailowo albo tradycyjną korespondencją listową.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej mailowo prosimy zatem o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Nr 1 udzielania porad prawnych w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikowania się się na odległość) w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i - w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych - przesłanie na adres mailowy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (uppatuwr.edu.pl) wypełnionego Formularza Nr 1 zgłoszenia sprawy do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w zdalnym trybie udzielania porad prawnych (plik z tym formularzem do wypełnienia jest zamieszczony do pobrania poniżej). Formularz należy złożyć zgodnie z podaną w nim instrukcją (zasady składania formularza są także zawarte w art. 11 wyżej wymienionego Regulaminu).

Z kolei osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej drogą tradycyjnej korespondencji listowej prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Nr 2 udzielania porad prawnych drogą korespondencji listowej w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i - w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych - przesłanie na adres korespondencyjny Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (Uniwersytecka Poradnia Prawna, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław) wypełnionego Formularza Nr 2 zgłoszenia sprawy do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej drogą korespondencji listowej (plik z tym formularzem do wypełnienia jest zamieszczony do pobrania poniżej). Formularz należy złożyć zgodnie z podaną w nim instrukcją.

Natomiast osoby zainteresowane osobistym zgłoszeniem sprawy do opracowania porady prawnej prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem nr 3 udzielania porad prawnych w trybie stacjonarnym w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych zapraszamy do zgłoszenia się na dyżur stacjonarny członków Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy ul. Więziennej 10/12 we Wrocławiu. Celem zgłoszenia w ten sposób sprawy niezbędne będzie wypełnienie zamieszczonego poniżej Formularza Nr 3 zgłoszenia sprawy w trybie stacjonarnym do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego celem uzyskania porady prawnej w trybie stacjonarnym. By przyspieszyć procedurę przyjmowania sprawy najlepiej wydrukować ten formularz i go wypełnić, po czym z już wypełnionym zgłosić się na wskazany dyżur stacjonarny. W razie wątpliwości co do wypełnienia określonych elementów formularza pomocy w tym zakresie mogą udzielić członkowie Uniwersyteckiej Poradni Prawnej dyżurujący na takim dyżurze stacjonarnym.
UWAGA! Pod adresem ul. Więzienna 10/12 we Wrocławiu odbywają się tylko wyżej wspomniane dyżury stacjonarne, natomiast prosimy w żadnym wypadku nie kierować tam korespondencji do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, ponieważ nie będzie tam odbierana. Korespondencję kierowaną do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej prosimy kierować na podane poniżej dane kontaktowe, to jest adres:
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

albo na e-mail: uppatuwr.edu.pl

Zapraszamy!

       Przypominamy też, że Poradnia nigdy nie przyjmowała ani nie przyjmuje oryginałów dokumentów, w związku z czym w żadnym wypadku nie należy ich przesyłać ani dostarczać osobiście ani do Poradni, ani do Opiekuna Naukowego Poradni, nauczycieli akademickich konsultujących porady czy studentów-Członków Poradni.

      Uniwersytecka Poradnia Prawna dokłada starań, by spełniać jak najwyższe możliwe standardy działania, w tym np. w 2020 r. zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i "Rzeczpospolitej" (https://www.rp.pl/Rankingi/306269995-Ranking-Wydzialow-Prawa-2020-studen...).
      Sukces ten udało nam sie powtórzyć w tym roku, zajęliśmy bowiem II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych 2021 r. sporządzanym przez "Rzeczpospolitą" wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych (https://www.rp.pl/Rankingi/306289964-Ranking-studenckich-poradni-prawnyc...).

Kontakt

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

e-mail: uppatuwr.edu.pl