Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Adam Sulikowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Adam Sulikowski
Kontakt: 

pokój 303, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2093
Email:
adam.sulikowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje semestrze letnim r.a. 2023/2024 odbywać się będą w środy od 9.30-11.30 w formie stacjonarnej. Proszę o uprzednie zgłoszenie przez e-mail chęci udziału w konsultacjach.

Działalność naukowa: 

Główne obszary zainteresowań badawczych:

1) Krytyczna teoria i filozofia prawa

2) Postmarksizm i poststrukturalizm (wpływ na prawoznawstwo)

3) Teoria prawa konstytucyjnego

4) Teoria i praktyka funkcjonowania sądów konstytucyjnych

5) Francuska filozofia prawa i teoria konstytucyjna

 

Stopnie i tytuły naukowe:

1. magister prawa (2000, Uniwersytet Wrocławski);

2. doktor nauk prawnych (2003, Uniwersytet Wrocławski) rozprawa doktorska: Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej;

3. doktor habilitowany nauk prawnych (2010, Uniwersytet Wrocławski) rozprawa habilitacyjna: Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności;

4. profesor nauk prawnych (2015), książki profesorskie: Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny (Złota Seria UWr 2011), Posthumanizm a prawoznawstwo (UO 2013);

 

Granty:

Kierownik projektu badawczego:
Idea apolityczności prawoznawstwa wobec krytyki nowoczesnej filozofii wiedzy. Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5
Wykonawca w projekcie badawczym:

Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstutucyjnych organów państwa, pod kier. Kazimierza Działochy

Wykonawca w projekcie badawczym: 

"Prawowitość władzy państwowej" (nr NN 110 194834, umowa 1948/B/H03/2008/34)

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej