Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rada Wydziału

21 września 2020 r. posiedzenie z wykorzystaniem technologii informatycznych

Harmonogram posiedzeń
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
oraz Rady Dyscyplin Naukowych: Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku akademickim 2020/2021
 
godz. 9.00

19 października 2020 r.
23 listopada 2020 r.
14 grudnia 2020 r.
18 stycznia 2021 r.
22 lutego 2021 r.
22 marca 2021 r.
19 kwietnia 2021 r.
24 maja 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
20 września 2021 r.

Posiedzenia Rady Dyscyplin Naukowych będą się rozpoczynać bezpośrednio po zakończeniu Rady Wydziału.
Miejsce posiedzeń: w zależności od sytuacji epidemiologicznej:
stacjonarne: Sala im. Prof. Witolda Świdy (s. 2D),
ul. Uniwersytecka 7/10 (I piętro, budynek D).
Lista członków
Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Lista członków
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

I. Profesorowie i doktorzy habilitowani

Prof. dr hab. Dariusz Adamski
Prof. dr hab. Andrzej Bator
Prof. dr hab. Jolanta Blicharz
Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak
Prof. dr hab. Paweł Borszowski
Prof. dr hab. Jacek Giezek
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Prof. dr hab. Leonard Górnicki
Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Prof. dr hab. Karol Kiczka
Prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska
Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Prof. dr hab. Maciej Marszał
Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
Prof. dr hab. Zbigniew Pulka
Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz
Prof. dr hab. Mirosław Sadowski
Prof. dr hab. Jerzy Skorupka
Prof. dr hab. Robert Stefanicki
Prof. dr hab. Adam Sulikowski
Prof. dr hab. Maciej Szostak
Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
Dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr
Dr hab. Michał Bernaczyk, prof. UWr
Dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys, prof. UWr
Dr hab. Izabella Gil, prof. UWr
Dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr
Dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr
Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr
Dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
Dr hab. Józef  Koredczuk, prof. UWr
Dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr
Dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr
Dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, prof. UWr
Dr hab. Artur Ławniczak, prof. UWr
Dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr
Dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr
Dr hab. Anna Muszyńska, prof. UWr
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr
Dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr
Dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr
Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. UWr
Dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr
Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr
Dr hab. Magdalena Wilejczyk, prof. UWr
Dr hab. Piotr Wiórek, prof. UWr
Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWr
Dr hab. Krzysztof  Zagrobelny, prof. UWr
Dr hab. Dobrosława Antonów
Dr hab. Radosław Antonów
Dr hab. Ryszard Balicki
Dr hab. Aleksander Cieśliński
Dr hab. Tomasz Dolata
Dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Dr hab. Ewa Galewska
Dr hab. Piotr Góralski
Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Dr hab. Joanna Helios
Dr hab. Krzysztof Horubski
Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska
Dr hab. Wojciech Jasiński
Dr hab. Jakub Kociubiński
Dr hab. Dominik Kopiński
Dr hab. Marek Kopyściański
Dr hab. Rafał Kowalczyk
Dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk
Dr hab. Renata Kusiak-Winter
Dr hab. Adam Kwieciński
Dr hab. Marek Leśniak
Dr hab. Mateusz Machaj
Dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Dr hab. Przemysław Pest
Dr hab. Jacek Przygodzki
Dr hab. Tomasz Scheffler
Dr hab. Krzysztof Sobieralski
Dr hab. Bogusław Sołtys
Dr hab. Karolina Stopka
Dr hab. Wojciech Szydło
Dr hab. Anna Śledzińska-Simon
Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska
 

 
II. Pozostali nauczyciele akademiccy wchodzący w skład Rady Wydziału
Dr Rafał Cieśla
Dr Magdalena Homa
Dr Julian Jezioro
Dr Marta Kłopocka-Jasińska
Dr Rajnhardt Kokot
Dr Barbara Kowalczyk
Dr Karolina Kremens
Dr Kazimierz Leżak
Dr Agnieszka Malicka
Dr Monika Mościbrodzka
Dr Dobromiła Nowicka
Dr Andrzej Pasek
Dr Marek Podkowski
Dr Łukasz Prus
Dr Małgorzata Wachowska
  
III. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wchodzący w skład Rady Wydziału
Mgr Beata Blicharz
Mgr Ewelina Kalemba
Mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz
Mgr Anna Nalepka
Mgr Sylwia Parcheniak
Mgr Anna Przygocka
Mgr Albina Wróblewska

IV. Doktoranci i studenci wchodzący w skład Rady Wydziału
Mgr Arkadiusz Łukaszów
Mgr Aleksandra Skotnicka
Magdalena Burdelak
Dominik Dworniczak
Dawid Feliszek
Olga Kozera
Anna Kożuszek
Mateusz Lachowski
Piotr Lachowski
Karolina Lewicka
Paweł Linke
Sławomir Luber
Paulina Pepera
Jarosław Pikul
Marcin Pluta
Jakub Sokołowski
Jakub Wróblewski
Szymon Ziemka
Tymoteusz Zimny

V. Nauczyciele akademiccy zaproszeni do udziału w posiedzeniach Rady 
(zgodnie z § 48 Statutu UWr)​

Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski – Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych
Dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr – z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych