Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Uchwała nr 19/X/2021 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 paź 2021 r. Stanowisko Rady WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.10.2021 r. w sprawie K3/21

Adam Kaczyński - 25 October, 2021 - 08:38