Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Czy jest możliwa akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej w czasie wojny? Wykład gościnny, który wygłosi Profesor Roman Petrov.

Adam Kaczyński - 16 March, 2023 - 10:42

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii oraz Katedra Jeana Monneta w Uniwersytecie Wrocławskim
mają przyjemność zaprosić Państwa na wykład gościnny, który wygłosi
Profesor Roman Petrov
Kierownik Katedry Jeana Monneta
na Uniwersytecie Narodowym - Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie:
pt. Czy jest możliwa akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej w czasie wojny?

Profesor Roman Petrov jest wybitnym prawnikiem ukraińskim specjalizującym się w prawie europejskim. Doktorat obronił na Queen Mary University w Londynie, a następnie był stypendystą w programie Max Weber Fellowship w European University Institute we Florencji. Aktualnie przebywa jako profesor wizytujący w Instytucie im. Maxa Plancka w Heildelbergu. Profesor Petrov jest zaangażowany w dwa projekty badawcze - HORIZON EMPRACE pt. "Overcoming obstacles and advancing democracy in the European Neighborhood Policy" oraz JEAN MONNET NETWORK VISTA pt. "Revitalising the state of the EU Single Market Integration in turbulent times".
Wykład będzie połączony z debatą panelową, w której udział wezmą:

dr Radosław Michalski (Dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki w Urzędzie Miasta Wrocławia),
prof. Sören Brinkmann (Centrum im. Willego Brandta UWr),
mgr Solomiya Kharchuk (Szkoła Doktorska, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii UWr).

Organizatorkami i moderatorkami debaty są
prof. Aleksandra Maatsch (kierowniczka Katedry Jeana Monneta na UWr) oraz dr hab. Anna Śledzińska-Simon (adjunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego).

Wykład (w języku angielskim) będzie miał miejsce dnia 27 marca 2023 r., o godz. 13:30-15:30,
w sali 2D im. Witolda Świdy, na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7.

W wykładzie będzie można także uczestniczyć online:
LINK: https://zoom.us/j/98685097550?pwd=Mkl5dUhNd0tJbW1XYkRkQW5FUUpTdz09

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie i debacie!

Kontakt: anna.sledzinska-simonatuwr.edu.pl & aleksandra.maatschatuwr.edu.pl

***

Faculty of Law Administration and Economics

and the Jean Monnet Chair at the University of Wroclaw

are pleased to invite you to a guest lecture by

Professor Roman Petrov

Head of the Jean Monnet Chair

at the National University - Kyiv-Mohyla Academy in Kyiv:

Is Ukraine's Accession to the European Union in a Time of War Possible?

Professor Roman Petrov is a prominent Ukrainian lawyer specializing in European law. He earned his doctorate at Queen Mary University in London, and was subsequently a fellow in the Max Weber Fellowship program at the European University Institute in Florence. He is currently a visiting professor at the Max Planck Institute in Heildelberg. Professor Petrov is involved in two research projects - HORIZON EMPRACE entitled "Overcoming obstacles and advancing democracy in the European Neighborhood Policy" and JEAN MONNET NETWORK VISTA entitled "Revitalising the state of the EU Single Market Integration in turbulent times".

The lecture will be combined with a panel debate featuring:

Dr Radoslaw Michalski (Director of the Department of City Promotion and Tourism at the City Hall of Wroclaw),

Prof. Sören Brinkmann (Willi Brandt Center UWr),

Solomiya Kharchuk, MA (Doctoral School, Faculty of Law Administration and Economics UWr).

The organizers and moderators of the debate are:

Prof. Alexandra Maatsch (Head of the Jean Monnet Chair at UWr) and prof. Anna Śledzińska-Simon (associate professor at the Constitutional Law Chair).

The lecture (in English) will take place on March 27, 2023, at 13:30-15:30,

in room 2D (I floor), at the Faculty of Law Administration and Economics, 7 University Street.

It will also be possible to attend the lecture online:

LINK: https://zoom.us/j/98685097550?pwd=Mkl5dUhNd0tJbW1XYkRkQW5FUUpTdz09

You are cordially invited to participate in the lecture and debate!

Contact: anna.sledzinska-simonatuwr.edu.pl & aleksandra.maatschatuwr.edu.pl

dr hab. Anna Śledzińska-Simon
ADIUNKT

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski