Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Konferencja "NON OMNIS MORIAR.

mgr Daniel Karkut - 19 November, 2014 - 10:05

„NON OMNIS MORIAR. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane zagadnienia dziedziczenia oraz swoboda działalności funeralnej”

    Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w dniu 21 listopada 2014 r. (piątek).

     Konferencja będzie poświęcona szeroko zorientowanej problematyce prawnej związanej ze śmiercią człowieka i jego pochówkiem. Zamierzamy zająć się na niej nie tylko ochroną dóbr osobistych post mortem, prawem cmentarnym, zagadnieniami prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i medycznego dotyczącymi zmarłych oraz wybranymi aspektami dziedziczenia, ale także doniosłą gospodarczo problematyką działalności funeralnej, w tym swobody takiej działalności. Nasze zainteresowanie budzi doniosła legislacyjnie problematyka przyszłego, od lat przygotowywanego nowego prawa cmentarnego. Nie jest wykluczone włączenie do programu konferencji także innych, zaproponowanych przez uczestników, zagadnień prawnych odnoszących się do problematyki związanej z losem człowieka po śmierci.

    Wolę czynnego uczestnictwa w konferencji zgłosiło ponad 90 badaczy prawa z Czech, Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Polski, Tadżykistanu i Ukrainy, wśród których nie brakuje praktyków. W konferencji wezmą udział także duchowni ewangeliccy, muzułmańscy, prawosławni i żydowscy oraz medycy.

    Sponsorami konferencji są Izba Komornicza we Wrocławiu, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, Krajowa Rada Notarialna oraz Polska Izba Pogrzebowa.

    Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty, a wykłady konferencyjne zostaną opublikowane w monografii.

 

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

dr hab. Jacek Mazurkiewicz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Jarosław Turłukowski

mgr Daniel Karkut

 

Załączniki: 
Image icon PlakatFile Plan konferencji