Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Spotkanie Koła Naukowego Filozofii Prawa

dr Paweł Jabłoński - 19 November, 2014 - 11:02

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich na spotkania Koła Naukowego Filozofii Prawa. W roku akademickim 2014/2015 rozpoczynamy cykl poświęcony problematyce związków prawa i polityki. Praca nad tym zagadnieniem przewidziana jest na cztery najbliższe semestry, zaś jej zwieńczeniem ma być studencko-doktorancki panel na organizowanym w 2016 roku we Wrocławiu Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa.

Najbliższe spotkanie Koła odbędzie się w piątek (21 XI) o godz. 18.00 w pok. 301, bud. A. Pozostajemy przy lekturze rozdziału i podsumowania z "Polityczności" Chantal Mouffe oraz fragmentu "Polityki wrażliwości" Michała Pawła Markowskiego (s. 54-61 "Prywatne i publiczne"). Teksty dostępne za pomocą odnośników na stronie: http://knfp.uni.wroc.pl/news/.

 Serdecznie zapraszamy. 

P. Jabłoński