Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Digital Justice Seminar Series: Cyfrowe wygnanie - stara sankcja w świecie wirtualnym

Adam Kaczyński - 22 March, 2023 - 08:23

Centrum Digital Justice ma przyjemność zaprosić na kolejne wydarzenie z cyklu Digital Justice Seminar Series. Podczas spotkania, które odbędzie się 30 marca 2023 r. o godzinie 17.00, tym razem zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, dr Kamil Mamak z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentuje koncepcję sankcji „cyfrowego wygnania”.

Sankcja ta nawiązuje do kary polegającej na zakazie przebywania w określonych miejscach, ale zamiast fizycznych lokalizacji dotyczy ona sfer cyfrowych. Propozycja wprowadzenia cyber wygnania opiera się na kilku obserwacjach. Po pierwsze, obecne praktyki karania są problematyczne i istnieje potrzeba stosowania kar alternatywnych. Po drugie, taka forma sankcji może być właściwą reakcją na przestępstwa popełniane w sieci, takie jak przestępstwa z nienawiści czy groźby karalne. Po trzecie, sfera online staje się z roku na rok coraz ważniejsza, a niedawna pandemia jeszcze wzmocniła jej znaczenie. Po czwarte jako instrument narzucany przez sądy, cyfrowe wygnanie może zwiększyć kontrolę sądową nad ograniczeniami konstytucyjnie chronionych wolności w świecie online, o czym obecnie decydują głównie same platformy.

Kamil Mamak jest filozofem i prawnikiem. Jest zatrudniony jako postdoc w grupie badawczej RADAR: Robophilosophy, AI Etics and Datafication na Uniwersytecie Helsińskim. Pracuje również jako asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem zarządu Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. Posiada doktorat z prawa (2018) oraz filozofii (2020). Jest autorem 4 monografii książkowych, jego najnowsza książka „Robotics, AI and Criminal Law: CrimesagainstRobots” będzie opublikowana w 2023 w wydawnictwie Routledge. Jego prace były publikowane w międzynarodowych czasopismach z zakresu prawa, filozofii, technologii i etyki, m.in. w European Journal of Criminology; Ethics and Information Technology; International Journal of Social Robotics; AI & Society; Medicine, Healthcare, and Philosophy; Science and Engineering Ethics; European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice; Frontiers in Robotics and AI i Criminal Justice Studies. Otrzymał grant z Narodowego Centrum Nauki w Polsce. Jest laureatem stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Spotkanie odbędzie się w sali 2.03 D Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii oraz w formie zdalnej przez MS Teams.

Po więcej szczegółów zapraszamy do dołączenia do strony wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/902774624300212

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aU-nzXY0VmM4n--V5m2Uv1yclo1lj5wSuvnYcTEUNDQ41%40thread.tacv2/1678871051069?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2269dbaa58-aa0d-4ff4-9727-3752856a62b8%22%7d

Media społecznościowe Inkubatora Digital Justice:
Facebook (@DigitalJusticeUWr) i
Twitter (@DigitJusticeUWr)