Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zasady zaliczenia ćwiczeń sem. zimowy 2014/2015

mgr Agnieszka Miczkowska - 30 Listopad, 2014 - 19:51

 Przypominam, że warunki uzyskania zaliczenia  z ćwiczeń w semestrze zimowym 2014/2015 są następujące:

1. uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium - zakres materiału podałam na stronie wydziałowej; termin kolokwium - 14.12.2014; istnieje możliwość zaliczenia kolokwium przed tym dniem na konsultacjach - wówczas obowiązuje odpowiedź ustna; zaliczenie kolokwium po terminie dopuszczalne tylko w wypadkach usprawiedliwionych na konsultacjach w formie ustnej odpowiedzi;

2. praca pisemna - temat dowolnie wybrany przez studenta, nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 stron formatu A4, w pracy należy powołać (w przypisach lub treści - wówczs takze z odpowiednimi przypisami) co najmniej jeden komentarz, co najmniej jeden artykuł naukowy oraz co najmniej jedno orzeczenie SN, zamiast komentarza ewentualnie można powołać księgę pamiątkową lub monografię; nieprzekraczalny termin oddania pracy - 10.01.2014, przesłać można w drodze elektronicznej lub w wersji papierowej na konsultacjach albo podczas zajęć.

Przypominam także, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wszelkie nieobecności należy usprawiedliwiać przed zajęciami, tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych niezwłocznie po nieobecności.

mgr Agnieszka Miczkowska