Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo rzeczowe i spadkowe SNP (W) III, grupa 4 – wyniki kolokwium

mgr Krzysztof Balczunas - 23 Grudzień, 2014 - 06:27

Szanowni Państwo,

W zakładce „Materiały dla studentów” zamieszczone zostały wyniki kolokwium z dnia 09 grudnia 2014r.

Zwracam uwagę, że dla zaliczenia przedmiotu, obok uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium, konieczna jest obecność na wszystkich zajęciach, bądź zaliczenie nieobecności zgodnie z ustalonymi zasadami.

Ewentualne pytania proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podczas dyżurów konsultacyjnych.

Z poważaniem,

K.Balczunas