Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium

mgr Wiktor Trybka - 11 Styczeń, 2015 - 23:40

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam wyniki kolokwium:

257 080 dobry plus

256 723 dobry plus

256 717 dobry plus

240 333 dobry

256 798 dostateczny plus

256 678 dostateczny plus

256 050 dostateczny plus

256 890 dostateczny =

257 042 dostateczny =

256 670 niedostateczny

256 863 niedostateczny

256 997 niedostateczny

256 949 niedostateczny

256 677 niedostateczny

254 016 niedostateczny

257 059 niedostateczny

256 699 niedostateczny

Prace do wglądu w godzinach konsultacji.

Przypominam również, że w semestrze można mieć dwie nieobecności. Brak ich zaliczenia do końca semestru będzie skutkował w wielu przypadkach oceną niedostateczną z przedmiotu.

Przypominam również, że dnia 13 stycznia odbędzie się kolokwium z postępowania egzekucyjnego w administracji. Po kolokwium odbędzie się kolejna pisemna poprawa kolokwium z postępowania administracyjnego. 

Osoby, które są uprawnione do zdawania ustnego egzaminu proszę o przygotowanie i wydrukowanie zaświadczenia o odpowiedniej treści i przyniesnienie dnia 13 stycznia do podpisu. Wpisałem również Państwu oceny do elektronicznego protokołu. 

Pozostałe oceny zostaną wystawione i wpisane do USOS na ostatnich zajęciach. 

Z wyrazami szacunku,

Wiktor Trybka