Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

WYNIKI KOLOKWIUM z dnia 11.01.2015 r. (grupa 3 II r. NSP [z])

mgr Daniel Karkut - 13 Styczeń, 2015 - 15:33

Szanowni Państwo (studenci grupy nr 3 II r. NSP [z]),

Poniżej zamieszczam oceny z kolokwium przeprowadzonego dnia 11 stycznia 2015 r., z przedmiotu: "Prawo cywilne - część ogólna i prawo zobowiązań":

255084 - 2,0

267055 - 2,0

240149 - 3,0

196409 - 2,0

256227 - 2,0

256426 - 2,0

255095 - 4,0

254992 - 4,0

267111 - 2,0

268288 - 2,0

255044 - 2,0

268527 - 2,0

247668 - 2,0

255025 - 2,0

255118 - 2,0

267116 - 2,0

255143 - 3,0

255224 - 4,0

 

Z przykrością muszę stwierdzić, że poziom prac zdecydowanej większości z Państwa jest rażąco niski. Wykazali Państwo w swoich pracach nie tylko brak elementarnej wiedzy, przejawiający się nieprzestrzeganiem oraz "mieszaniem" rudymentarnej terminologii z zakresu dziedziny prawa zobowiązań, lecz także brakiem umiejętności odpowiedzi wprost na pytanie (często "padały" odpowiedzi nie na temat, co sygnalizowałem w swoich pisemnych uwagach nanoszonych na pracach). Prace są do Państwa wglądu na moich konsultacjach w najbliższą środę, w godzinach 10:30-11:20 oraz w najbliższą sobotę dnia 17 stycznia 2015 r., w godzinach 12:00-14:00, niezmiennie w pokoju nr 108 w budynku A. Na konsultacjach wyjaśnię wszelkie wątpliwości zgłoszone w odniesieniu do otrzymanej oceny, przedstawiając Państwa błędy popełnione przy udzielaniu odpowiedzi oraz moje uwagi merytoryczne.

 

Ze względu na to, że kolokwium nie zaliczyło 13 osób (na 18 piszących), to poprawa kolokwium przyjmie formę pisemnej odpowiedzi również na 3 pytania otwarte, z czego wszystkie będą miały charakter opisowy, bez pytania problemowego.

Poprawa kolokwium nastąpi w dniu 17 stycznia 2015 r. o godzinie 14:10 i trwać będzie do godziny 15:10. Szczegóły dotyczące sali odbycia się poprawy kolokwium prześlę w ciągu kilku najbliższych dni, po uzgodnieniu sali z pracownikami Sekcji Obsługi Budynków Dydaktycznych. Proszę więc oczekiwać na ogłoszenie w tej sprawie na stronie wydziałowej.

 

Z wyrazami szacunku,

mgr Daniel Karkut