Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium gr 4 i 5 Prawo Konstytucyjne SSA I

mgr Damian Mroczyński - 16 Maj, 2017 - 21:56

Skala punktacji

12p – dbd

11p – db +

9-10p –db

8p – dst +

6-7p- dst

0-5p – ndst

Wyniki kolokwium gr 4 i 5 . Osoby nie wskazane poniżej nie uzyskały zaliczenia lub nie brały udziału w teście.

292803 - dst

289584 - dst

292661 - dst

293234 - db

289689 - db

290358 -dst

288808 - dst +

292844 - db

292 173 - dst

292747 - dst

279166 - dst

293036 - dst

292100 - dst

292079 - db

292477 - dst+

292524 - db

282361 - dst

288929 - dst

290875 - dst +

290983 - dst

293112 - db

288964 - dst +

289480 - db