Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Grupa 2 (i elementy 1), 2,5 - letnie, Prawo handlowe - wyniki colloquium

mgr Robert Drożdż - 17 Maj, 2017 - 23:14

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam wyniki colloquium z 14. maja 2017 r. Gratuluję uzyskania zaliczeń przedmiotu. Proszę pamiętać, iż ocena z colloquium nie jest prostą średnią arytmetyczną, a uwzględnia całokształt Państwa twórczości danego dnia. Ocena końcowa uwzglęnia także twórczość uprzednią, tj. aktywność na zajęciach. Dotyczy to także ocen wahających się, gdzie uwzględnione bywały niekiedy (gdy treść colloquium na to pozwalała) pojedyncze plusy. 

 

Nr albumu

Pyt. opisowe

Casus

Coll. łącznie

Ocena końcowa

255523

4,5

3,0

4,0

4,0

269448

4,0

4,0

4,0

4,5

255410

4,5

3,5

4,0

4,0

216302

4,0

3,5/4,0

4,0

5,0

269489

4,5

3,5

4,0

4,0

255483

4,0

3,0

3,5

3,5

255409

4,0/4,5

5,0

5,0

5,0

255368

4,5

4,5

4,5

5,0

255328

5,0

4,0-

4,0/4,5

4,5

251039

4,5

5,0

5,0

5,0

255390

4,5

3,5

4,0

4,0

255415

3,5

3,0

3,0/3,5

3,5

246176

4,0

4,0

4,0

4,0

255487

5,0

3,0

4,0

4,0

255337

3,5

3,0

3,0/3,5

5,0

255484

4,5

3,0

3,5

4,0

243744

4,0

3,0

3,5

3,5

255449

4,0

5,0!

5,0

5,0

Na marginesie, jako że casus raczył sprawić Państwu nieco trudności, wyjaśniam co do jego treści, iż przepis art. 230 zdanie 2. ksh jest jasny i wskazuje, iż sankcji nieważności z art. 17 § 1 ksh nie stosuje się. Tym samym brak uchwały zgromadzenia wspólników w przytoczonym przykładzie skutkować może jedynie odpowiedzialnością wewnętrzną bądź odszkodowawczą członka zarządu względem spółki. Sama umowa pozostaje jednak ważna (i to ważna definitywnie; wbrew niektórym konstrukcjom system prawa polskiego przewiduje wyłącznie sankcję bezskuteczności zawieszonej, a nie "skuteczności zawieszonej" - w niektórych pracach znalazły się natomiast stwierdzenia, iż "umowa jest ważna przez 2 miesiące. Postulat ten może być ciekawy, jednakże obecnie co najwyżej na gruncie de lege ferenda). W konsekwencji cała opisana w casusie "ekwilibrystyka" członka zarządu z próbą zwołania zgromadzenia wspólników może być określona, jako "zbytek formy". Zgromadzenie wspólników było w opisanym przypadku zupełnie zbyteczne, a ewentualna nawet nieskuteczność jego odbycia i tak nie wpływała na kluczową kwestię, tj. fakt, że zawarta umowa była w pełni ważna.

 

Pozdrawiam,

mgr Robert Drożdż