Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Próbny dostęp do pakietu baz firmy SAGE

mgr Bożena Górna - 18 Maj, 2017 - 11:04

Uprzejmie informujemy, że na prośbę Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski uzyskał próbny dostęp do pakietu baz firmy SAGE, który będzie trwać do 30.06.2017. Dostęp możliwy jest również przez serwer PROXY.

 

Poniższa lista aktywnych produktów zawiera również bezpośrednie linki do poszczególnych kolekcji.

Sage Premier:

Baza czasopism naukowych obejmująca ponad 1000 pozycji, SAGE jest wiodącym wydawnictwem (pod względem liczby czasopism ujętych w rankingach*) w dziedzinie kryminologii i więziennictwa, edukacji specjalnej,–stosunków międzynarodowych, relacji pracowniczych, problematyki społecznej, nauk społecznych w ujęciu–interdyscyplinarnym, socjologii i badań nad przestrzenią miejską.

 

Video collections:

Kolekcja strumieniowych materiałów wideo SAGE Video została opracowana z pomocą najwybitniejszych wykładowców, a także specjalistów z różnych dziedzin, w tym autorów zatrudnionych przez SAGE oraz pracowników wyższych uczelni współpracujących z SAGE, z myślą o dostarczaniu najlepszej jakości materiałów wideo do celów pedagogicznych i badawczych z zakresu nauk społecznych.

Platforma SAGE Video to łatwo dostępne źródło oferujące kolekcję ponad 800 godzin przesyłanych strumieniowo materiałów wideo z zakresu nauk społecznych, utworzonych z myślą o szkolnictwie wyższym i spełnianiu potrzeb pedagogicznych studentów, wykładowców, a także pracowników naukowych wyższego stopnia. SAGE Video łączy w sobie stworzone na zamówienie treści oryginalne z licencjonowanymi materiałami wideo, stanowiąc kompleksowe źródło wiedzy z tej dyscypliny dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych.

 

Sage Research Methods:

Platforma SAGE Research Methods jest kompleksową biblioteką metod badawczych obejmującą ponad 1000 książek, materiałów referencyjnych, artykułów z czasopism naukowych, 1100 studiów przypadków z rzeczywistych projektów badawczych, 120 zestawów materiałów dydaktycznych pomagających studentom opanować problemy analizy danych poprzez praktykę, a także kolekcję 484 filmów instruktażowych stworzonych z myślą o przybliżeniu zagadnień dotyczących metod badawczych, statystyki i interpretacji wyników. Dostępne zasoby dotyczą wszystkich aspektów szkolenia w zakresie umiejętności prowadzenia badań, wspierając studentów i pracowników naukowych na każdym etapie procesu badawczego.

Metody badawcze to narzędzia umożliwiające prowadzenie badań naukowych. Umiejętności badawcze stają się coraz ważniejsze dla wszystkich studentów – nie tylko tych, którzy planują kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub podjąć pracę na uczelni. Pracodawcy cenią absolwentów, którzy potrafią przeprowadzić analizę rynku, rozumieją zasady metod statystycznych i są zdolni do krytycznej oceny źródeł informacji.

                                                                                                      

Sage Premier- journals

http://journals.sagepub.com/

Business & Management

http://sk.sagepub.com/video/business-management

Counseling and Psychotherapy Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/counseling-psychotherapy

 

SAGE Knowledge - Counseling & Psychotherapy

sk.sagepub.com

SAGE Video Bringing teaching, learning and research to life. SAGE Books The ultimate social sciences digital library. SAGE Reference The ...

 

Education Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/education

 

SAGE Knowledge - Education

sk.sagepub.com

SAGE Video Bringing teaching, learning and research to life. SAGE Books The ultimate social sciences digital library. SAGE Reference The ...

 

Media and Communication Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/media-communication-cultural-studies

 

SAGE Knowledge - Media, Communication & Cultural Studies

sk.sagepub.com

SAGE Video Bringing teaching, learning and research to life. SAGE Books The ultimate social sciences digital library. SAGE Reference The ...

 

Politics and International Relations Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/politics-international-relations

 

SAGE Knowledge - Politics & International Relations

sk.sagepub.com

SAGE Video Bringing teaching, learning and research to life. SAGE Books The ultimate social sciences digital library. SAGE Reference The ...

 

Psychology Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/psychology

 

SAGE Knowledge - Psychology

sk.sagepub.com

SAGE Video Bringing teaching, learning and research to life. SAGE Books The ultimate social sciences digital library. SAGE Reference The ...

 

Criminology and Criminal Justice Video Collection

http://sk.sagepub.com/video/criminology-criminal-justice

Sociology

http://sk.sagepub.com/video/sociology

SRM

http://methods.sagepub.com/

SRMC

http://methods.sagepub.com/cases

SRMD

http://methods.sagepub.com/datasets

SRM Video

http://methods.sagepub.com/video