Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium PMP - NSP - 20.05.

mgr Joanna Poprawska - 31 Maj, 2017 - 20:36

Szanowni Państwo,

Wyniki kolokwium przedstawiają się nastepująco:

 

279566 – 3,0

275368 – 4,5

280145 – 2,0

284291 – 4,0

279133 – 4,5

285780 – 4,0

256166 – 4,5

279629 – 3,5

224779 – 4,5

286201 – 4,5

283720 – 5,0

277693 – 2,0

283232 – 4,0

242634 – 3,5

 

Gratuluję Państwu dobrych wyników. Natomiast osoby, które otrzymały oceny niedostateczne informuję o obowiązku poprawy podczas konsultacji 8.06 lub 10.06 (ostateczny termin). Zamiar przystąpienia do poprawy należy zgłosić drogą mailową najpóźniej na 2 dni przed konsultacjami.

Przypominam, że na ocenę semestralną składają się również ewentualne prezentacje i Państwa frekwencja. Przy wystawieniu oceny rocznej będzie natomiast uwzględniona ocena z I semestru. Osoby, które nie poprawiły oceny niedostatecznej z I semestru, nie będą mogły uzyskać oceny pozytywnej.

Pozdrawiam,

JD