Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniki poprawy kolokwium SSP gr 1

dr hab. Katarzyna Kopyściańska prof. UWr - 1 Czerwiec, 2017 - 21:32

266252 - 3,5 lub zapraszam na najbliższe konsultacje

265802 - 4,5

264735 - 4,0

265963 - 4,0

256836 - 5,0