Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PLP - wyniki sprawdzianów z dnia 02.06 oraz podsumowanie semestru - SSA gr. 3

mgr inż. Adrian Zając - 6 Czerwiec, 2017 - 23:38

Szanowni Państwo,

zamieszczam 3 pliki:

- wyniki sprawdzianu drugiego;

- wyniki poprawy sprawdzianu pierwszego;

- podsumowanie semestru wraz z propozycją ocen końcowych.

Wszystkim, którzy mają zaliczone oba sprawdziany serdecznie gratuluję. Jednocześnie uprzejmie przypominam, iż kolejna poprawa przeprowadzona zostanie na najbliższych zajęciach (09.06). Informuję również, iż istnieje możliwość zorganiozwania dodatkowych konsultacji dla Państwa grupy. Proponuję - czwartek o godz. 17.30, pok. 304A.

Wskazane wyżej konsultacje odbędą się wyłącznie wówczas jeśli potwierdzą Państwo chęć przybycia. Dlatego też proszę o wybranie przedstawiciela grupy, który poinformuje mnie, najpóźniej do środy do godz. 16:00, drogą mailową o Państwa decyzji.

Serdecznie pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku,

Adrian Zając