Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium gr 1 Prawo Konstytucyjne SSA I

mgr Damian Mroczyński - 7 Czerwiec, 2017 - 00:15

Skala punktacji

12p – dbd

11p – db +

9-10p –db

8p – dst +

6-7p- dst

0-5p – ndst

Wyniki kolokwium gr 1 . Osoby nie wskazane poniżej nie uzyskały zaliczenia lub nie brały udziału w teście.

292468 - dst

293677 - db

290228 - dst

288249 - db

280467 - db

290237 - dst +

291689 - dst

293220 - db+

291095 - dst

282045 - dst+

290975 - dst