Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium z dnia 9 czerwca

mgr Magdalena Stręk - 9 Czerwiec, 2017 - 11:30

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczam wyniki z kolokiwum z dnia 9 czerwca. Pozytywna ocena z kolokwium jest oceną końcową z przedmiotu, chyba że zaznaczono inaczej. Prace Państwa dostępne są do wglądu na konsultacjach.

279496- db+

283028- dst+

280562- bdb

282545- dst+

279370- bdb

280985- db

280833- ndst

280326- db+ (z uwagi na aktywność na zajęciach ocena końcowa bdb)

283604- bdb

281667- ndst

283148- ndst

282795- db +

280064- ndst

282870- dst

282404- dst+

282996- db

288171- dst+

279521- bdb

280836- ndst

280758- bdb

265832- dst+

Punktacja:

3-3,3 dst

3,4-3,8 dst+

3,9-4,3 db

4,4-4,7 db+

4,8-5,0 bdb

Magdalena Stręk