Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium grupa 8

mgr Arkadiusz Łukaszów - 9 Czerwiec, 2017 - 14:39

Punktacja:

0-24 - 2,0

25-30 - 3,0

31-35- 3,5

36-40 - 4,0

41-45 - 4,5

46-50 - 5,0

289425 - 2,0 pkt 13

292426 - 3,0 pkt 26

288732 - 2,0 pkt 18

290506 - 3,0 pkt 30

283360 - 3,0 pkt 28

290408 - 2,0 pkt 24

290277 - 2,0 pkt 17

289973 - 2,0 pkt 23

263804 - 2,0 pkt 23

291534 - 3,0 pkt 26

291177 - 2,0 pkt 22 (poprawiona na 3,5)

289241 - 3,5 ocena poprawiona 

292564 - 2,0 pkt 15

290162 - 3,0 pkt 28

289909 - 2,0 pkt 17

288586 - 2,0 pkt  17

291753 - 2,0 pkt 18

289608 - 2,0 pkt 21

291404 - 3,0 pkt 25

289676 - 2,0 pkt 17

293244 - 3,0 pkt 25

291320 - 2,0 pkt 18

 

Gratuluję osobom, które uzyskały ocenę pozytywną.

Jednocześnię przypominam, iż oceny niedostateczne należy poprawić. Osoby, które nie były obecne na kolokwium również zobowiązane są do jego zaliczenia.