Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

GRUPA VII SNP (zaoczne) - kazusy

mgr Katarzyna Waligóra - 18 Styczeń, 2015 - 21:30

Kazus I

Jan Kowalski wielokrotnie podważał autorytet przełożonych – Karola Malinowskiego i Krystyny Nowak, ponadto niepochlebnie wypowiadał się o swoim zakładzie pracy – „Malinowski i Nowak” Roboty budowlane, zarzucając mu bezpodstawnie wyzyskiwanie pracowników i oszustwa podatkowe. Pracodawca uznał, iż nie sposób kontynuować zatrudnienie Kowalskiego i wypowiedział mu umowę. Kowalski skorzystał z prawa odwołania do sądu pracy. Jako swoje roszczenie wskazał przywrócenie do pracy.

1. Wykaż czy i jakiego rodzaju naruszenia dopuścił się Kowalski.

2. Zastanów się, czy orzeczenie sądu pracy o przywróceniu Kowalskiego do pracy miałoby uzasadnienie w przepisach prawa pracy.

 

Kazus II

Krystian M. zawarł z firmą transportową umowę na okres próbny (na 3 miesiące). Następnie po upływie 15 dni strony zawarły kolejną umowę – tym razem na czas określony na okres dwóch lat. Po upływie 40 dni od rozwiązania umowy na czas określony Krystian M. zawarł z pracodawcą kolejną tego typu umowę na okres ośmiu lat.

1. Czy w chwili zawarcia umowy na okres ośmiu lat przekształciła się ona ex lege w umowę na czas nieokreślony?

2. Czy zawarcie umów na czas określony dwóch i ośmiu lat jest zgodne z k.p. czy stanowi to nadużycie obowiązujących przepisów?