Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja o zaliczeniu przedmiotu

mgr Daniel Karkut - 19 Styczeń, 2015 - 16:01

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu: "Prawo cywilne - część ogólna i prawo zobowiązań" (przedmiot rozliczany jest w systemie USOS na koniec roku akademickiego [2 roku studiów prawa], nie na koniec semestru zimowego), to z każdego semestru (zimowy i letni w roku akademickim) należy, według ustalonych przeze mnie zasad zaliczenia, uzyskać ocenę na poziomie co najmniej 3,0. W praktyce oznacza to, że nie wchodzi w rachubę zwykła średnia arytmetyczna dwu ocen semestralnych, z których jedna to 2,0, a druga powyżej 3,0. W konsekwencji ocenę 2,0 uzyskaną z kolokwium (kończącego dany semestr) należy poprawić na co najmniej 3,0.

 

Z poważaniem,

mgr Daniel Karkut