Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniki kolokwium SNP (W) IV gr IV

dr hab. Katarzyna Kopyściańska prof. UWr - 19 Styczeń, 2015 - 21:45

252721  2,0

247712  2,0

247698  2,0

252717  3,5

228627  2,0

233659  2,0

247724  3,5

247706  3,5

247707 2,0

247023 4,0

247730 2,0

247720  3,0

252708  3,0

252715  2,0

Jednocześnie informuję, iż dwie osoby, które nie podały numeru indeksu otrzymały ocenę niedostateczną.

Termin poprawy ocen niedostecznych - na najbliższych zajęciach.

K.K.