Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Monitorowanie obecności na zajęciach

mgr Monika Szczotkowska - 3 Październik, 2017 - 17:11

Szanowni Państwo,

 

W wykonaniu swego obowiązku uprzejmie infromuję, że prowadzący zajecia ćwiczeniowe mają obowiązek monitorowania nieobecności studentów na zajęciach. W przypadku trzech następujących po sobie kolejno nieobecności studenta prowadzący zajecia ma obowiązek poinformować o tym Dziekanat. Dziekan ma prawo skreślenia takich studentów z listy studentów.

 

Treść zarządzenia Dziakana WPAiE znajduje się pod linkie: Zarządzenie nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

 

Z wyrazami szacunku,

Monika Szczoktowska