Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium I rok SSA (2)

dr hab. Witold Srokosz prof. UWr - 9 Październik, 2017 - 13:46

Zapisy odbywają się 11.10.2016 r. (środa) o godz. 13.15 w pok. 314 budynek A.

 

Na moim seminarium można pisać pracę magisterską z prawa finansowego, w tym z prawa bankowego, prawa rynku finansowego, prawa podatkowego.

 

Przykładowa tematyka prac magisterskich :

Kryptowaluty, wirtualne waluty, pieniądz elektroniczny, pieniądz lokalny, usługi płatnicze, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, parabanki, instytucje pożyczkowe, czynności bankowe, usługi finansowe, kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny, rachunki bankowe, gwarancje bankowe, europejski nadzór bankowy, nadzór bankowy, nadzór finansowy, banki, gospodarka finansowa banków, bankowe normy ostrożnościowe,  banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, tajemnica bankowa, prawne aspekty zabezpieczania wierzytelności bankowych, rynek finansowy, jednostki samorządu terytorialnego na rynku finansowym, j.s.t. a działalność gospodarcza, instrumenty finansowania potrzeb pożyczkowych j.s.t., podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, podatek od czynności cywilnoprawnych.