Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo konstytucyjne, ćwiczenia, grupa 4, SSA I, I rok

mgr Gabriel Muszak - 30 Październik, 2017 - 17:12

Szanowni Państwo,

na kolejne zajęcia odbywające się dnia 7 XI 2017r. proszę o przygotowanie się z zakresu zamkniętego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego oraz z aktami o charakterze wewnętrznym, a w szczególności z poniższymi pojęciami:

 • prawo pozytywne,
 • prawo naturalne,
 • dualistyczny charakter systemu źródeł prawa – aspekt przedmiotowy i podmiotowy,
 • zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa i jej konsekwencje,
 • ogłoszenie aktu powszechnie obowiązującego i tego następstwa,
 • vacatio legis,
 • czym jest ustawa,
 • czym jest rozporządzenie,
 • czym jest akt prawa miejscowego,
 • Prawo międzynarodowe w krajowym porządku prawnym (umowy międzynarodowe, zwyczaje międzynarodowe oraz zasady ogólne prawa międzynarodowego),
 • Ratyfikacja umów międzynarodowych,
 • Prawo Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym (prawo pierwotne i prawo wtórne),
 • Rozporządzenia UE,
 • Dyrektywy UE,
 • Decyzje UE,
 •  Orzecznictwo TSUE (Costa v. E.N.E.L, Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel) a orzecznictwo TK (wyrok z 11 maja 2005 r., sygn., K 18/04),
 • Sądownictwo a Prawo UE (orzeczenie Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen 26/62).

 

Celem dobrego przygotowania się z wymienionych zagadnień zalecam zapoznanie się z następującymi artykułami Konstytucji RP:

art. 9, art. 59 ust. 2,  art. 87,  art. 88, art. 89, art. 90, art. 91, art. 93 ust. 1,  art. 94, art. 93 ust. 2, art. 133 ust. 1 pkt 1, art. 133 ust. 2, art. 142 ust. 1,  art. 147 ust. 4 art. 148 pkt 3, art. 146 ust. 4 pkt 2,  art. 149 ust. 2 i 3, art. 146 ust. 4 pkt 10, art. 184, art. 188 pkt 1, art. 213 ust. 2, art. 234,  art. 235.

 

Zalecana literatura:

1.      Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.,

2.      Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

3.      B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.

 

 

Z wyrazami szacunku

Gabriel Muszak