Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo konstytucyjne, ćwiczenia, grupa 3, SNP I, I rok

mgr Gabriel Muszak - 23 Listopad, 2017 - 21:10

Szanowni Państwo,

 

celem dobrego przygotowania się na najbliższe ćwiczenia z zakresu Prawa konstytucyjnego odbywające się dnia 28 XI 2017 r., bardzo proszę o zapoznanie się z następującymi pojęciami:

 

·      Procedura wydawania rozporządzeń. Rozporządzenie z mocą ustawy

·   Rozporządzenie z mocą ustawy.  

·  Przesłanki wydania rozporządzenia z mocą ustawy, 

·  Szczególna treść i ograniczenia zakresu przedmiotowego.

·   Rozporządzenie.  

·  Konstrukcja szczegółowego upoważnienia

· Tryb projektowania i wydawania rozporządzenia. Wysłuchanie publiczne  dot. projektów rozporządzeń  

·       Akty prawa miejscowego

·       Akty prawa wewnętrznie obowiązującego. Akty kierownictwa wewnętrznego.

 

Również są Państwo zobligowani do zaznajomienia się z następującymi aktami normatywnymi, które okażą się niezbędne do pracy na ćwiczeniach:

 

·       Konstytucja RP (ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału III oraz XI),

·       ustawa z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (wymagana znajomość w całości),

·       ustawa z 7.07.2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (należy zwrócić uwagę na procedury dotyczące projektowania i wysłuchania publicznego projektów rozporządzeń).

 

Z wyrazami szacunku

Gabriel Muszak