Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo konstytucyjne, ćwiczenia, grupa 4, SSA, I rok - zagadnienia na 5 XII br.

mgr Gabriel Muszak - 30 Listopad, 2017 - 17:44

Szanowni Państwo,

 

celem dobrego przygotowania się na najbliższe ćwiczenia z zakresu Prawa konstytucyjnego odbywające się dnia 5 XII 2017 r., bardzo proszę o zapoznanie się z następującymi pojęciami:

 • zasada podziału władzy, jej geneza, Konstytucja 3 Maja, Konstytucja Marcowa, Mała Konstytucja oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (art. 10),
 • aspekt przedmiotowy, podmiotowy i personalny zasady podziału władzy,
 • władza ustawodawcza (Sejm i Senat),
 • władza wykonawcza (Prezydent RP, Rada Ministrów,
 • władza sądownicza (sądy i trybunały),
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa:
  • Krajowa Rada Sądownictwa (art. 186 – 187 Konstytucji RP),
  • Najwyższa Izba Kontroli (art. 202 – 207 Konstytucji RP),
  • Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 208 – 212 Konstytucji RP),
  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (art. 213 – 215 Konstytucji RP),
  • Rzecznik Praw Dziecka (art. 72 ust. 4 Konstytucji RP),
 • Systemy rządów, a w tym:
  • System parlamentarny,
  • System prezydencki,
  • System półprezydencki,
  • System komitetowy.
 • „System hamulców i równowagi”:
  • art. 226, art. 122 ust. 3, art. 188 Konstytucji RP,
  • art.173, art. 178 ust. 1, art. 186 ust. 1 Konstytucji RP.

 

Zalecana literatura podstawowa:

 • Banaszak B., „Prawo konstytucyjne”, Warszawa 2015 r.,
 • Banaszak B., „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz”, Warszawa 2012 r.,
 • Banaszak B., „Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych”, Warszawa 2012 r.,
 • Garlicki L., „Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu”, Warszawa 2016 r.,
 • Zubik M. (red.), „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów”, Warszawa 2011 r.

 

 

Z wyrazami szacunku

Gabriel Muszak