Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium z ćwiczenia z Podstaw Ekonomii prowadzonych w Instytucie Historycznym

mgr Katarzyna Godek - 17 Grudzień, 2017 - 20:27

Wyniki kolokwium z ćwiczenia z Podstaw Ekonomii prowadzonych w Instytucie Historycznym:

279427 - 5,0

281728 - 3,0

279526 - 4,0

279228 - 3,5

285292 - 2,0

283100 - 5,0

279391 - 3,0

280422 - 4,5

279145 - 3,5

281884 - 5,0

279705 - 3,0

280334 - 4,5

271929 - 5,0

280566 - 4,0

283433 - 4,5

282228 - 4,5

257619 - 5,0

281954 - 4,0

280114 - 3,0

281624 - 4,0

280651 - 5,0

281504 - 4,5

282558 - 3,5

279625 - 5,0

281744 - 4,5

279935 - 4,0

281218 - 5,0

280535 - 3,5

285168 - 4,0

 

Poprawa kolokwium odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. 

Dla osób, które nie pisały kolokwium w I terminie, termin poprawkowy jest terminem ostatecznym zaliczenia.

 

Z poważaniem

mgr Katarzyna Godek