Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ważne informacje dla studentów gr. 2 II r. NSP (z)

mgr Daniel Karkut - 25 Styczeń, 2015 - 09:51

Szanowni Państwo (studenci grupy nr 2 II r. NSP [z]),

 

W związku z tym, że dzisiaj, tj. dnia 25 stycznia 2015 r. odbyło się kolokwium dla grupy nr 2 II r. NSP (z), to informuję, że osoby, które do kolokwium w tym dniu nie przystąpiły, mają bezwzględny obowiązek do niego podejść na moich konsultacjach do dnia 1 lutego 2015 r. Możliwość taka zachodzi zarówno na moich konsultacjach w najbliższą środę, tj. dnia 28 stycznia 2015 r. w godzinach 10:30-12:30, jak i dnia 31 stycznia 2015 r., w godzinach 11-13, w pokoju 108 A oraz dnia 31 stycznia 2015 r. w trakcie kolokwium, które zostanie przeprowadzone dla grupy nr 1 II r. NSP (z) w godzinach 18:45-20:15 w sali 401 B (zob. harmonogram zajęć dla II r. NSP [z]). Nieprzystąpienie do kolokwium we wskazanym 7-dniowym terminie, biegnącym od dnia przeprowadzenia kolokwium (zob. zasady zaliczenia opublikowane w zakładce "materiały dla studentów"), skutkować będzie niezaliczeniem semestru zimowego z prowadzonych przeze mnie ćwiczeń. Informację tę proszę potraktować z najwyższą powagą.

Uprzejmie również przypominam, że aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu: "Prawo cywilne - część ogólna i prawo zobowiązań" (przedmiot rozliczany jest w systemie USOS na koniec roku akademickiego [2 roku studiów prawa], nie na koniec semestru zimowego), to z każdego semestru (zimowy i letni w roku akademickim) należy, według ustalonych przeze mnie zasad zaliczenia, uzyskać ocenę na poziomie co najmniej 3,0. W praktyce oznacza to, że nie wchodzi w rachubę zwykła średnia arytmetyczna dwu ocen semestralnych, z których jedna to 2,0, a druga powyżej 3,0. W konsekwencji ocenę 2,0 uzyskaną z kolokwium (kończącego dany semestr) należy poprawić na co najmniej 3,0.

 

Z poważaniem,

mgr Daniel Karkut