Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniki zaliczenia wykładu - Zobowiązania podatkowe - SNE

dr hab. Katarzyna Kopyściańska prof. UWr - 28 Grudzień, 2017 - 11:08

Szanowni Państwo, 

wyniki zaliczenia zostały wpisane do systemu USOS, 

poniżej osoby, które nie zaliczyły (otrzymały oceny niedostateczne)

295711

273941

289369

293539

295791

trzy osoby nie podały numeru indeksu

termin poprawy: 14.01.2018r. - godz. 12.00 pok. 311A.

 

dr. hab. Katarzyna Kopyściańska