Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja w sprawie organizacji wcześniejszej sesji egzaminacyjnej oraz obron prac dyplomowych w roku akademickim 2017/18

mgr Beata Blicharz - 5 Styczeń, 2018 - 09:31

Uprzejmie informujemy, że za zgodą władz rektorskich na poniżej wymienionych kierunkach studiów:

 • prawo, jednolite magisterskie, studia stacjonarne – 5 rok;
 • prawo, jednolite magisterskie, studia niestacjonarne (wieczorowe) – 5 rok;
 • prawo, jednolite magisterskie, studia niestacjonarne (zaoczne) – 5 rok;
 • LL.B., I stopień, studia stacjonarne – 3 rok;
 • LLM, II stopień, studia stacjonarne – 2 rok;
 • administracja, I stopień, studia stacjonarne – 3 rok;
 • administracja, II stopień, studia stacjonarne – 2 rok;
 • AIO, II stopień, studia stacjonarne – 2 rok;
 • administracja, I stopień, studia niestacjonarne – 3 rok;
 • administracja, II stopień, studia niestacjonarne – 2 rok;
 • ekonomia, I stopień, studia stacjonarne – 3 rok;
 • ekonomia, II stopień, studia stacjonarne – 2 rok;
 • MME, II stopień, studia stacjonarne – 2 rok;
 • ekonomia, I stopień, studia niestacjonarne – 3 rok;
 • ekonomia, II stopień, studia niestacjonarne – 2 rok;

wprowadzamy wcześniejszą, letnią sesję egzaminacyjną w roku akademickim 2017/18  w następujących terminach:

sesja egzaminacyjna

07.05 - 16.05.2018 r.

sesja poprawkowa

17.05 - 30.05.2018 r.

1. Planowane pierwsze terminy egzaminów  dyplomowych  01.06-22.06.2018 r.

2. Informujemy, że egzamin na stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych zostanie przeprowadzony w pierwszej połowie lipca 2018 r.

3. Informujemy, że uroczystość zakończenia studiów w roku akademickim 2017/18 odbędzie się w pierwszej połowie lipca 2018 r.