Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zaliczenie kolokwium - SSP gr 5

dr hab. Katarzyna Kopyściańska prof. UWr - 12 Styczeń, 2018 - 13:55

Szanowni Państwo, 

Osobom, które przystąpiły do zaliczenia i zaliczenie uzyskały oceny zostały wpisane do systemu USOS. 

Brak oceny jest równoznaczny z nieprzystąpieniem do zaliczenia lub pomimo przystąpienia, otrzymaniem oceny niedostatecznej.

z poważaniem, K.K.