Jesteś tutaj

Prawo administracyjne- ćwiczenia

mgr Dorota Pawnuk - 13 Styczeń, 2018 - 00:26

ZALECANA LITERATURA:

Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie”,  red n. Małgorzata Stahl

- rozdział X-Prawne formy działania administracji publicznej.

Prawo administracyjne” –red. J. Boć:

- Rozdział szósty. Prawne formy działania administracji publicznej.

- Rozdział jedenasty.  Prawo administracyjne normujące sytuacje prawne obywatela.

 1. Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych

- sytuacja prawna obywatela w zakresie stanu cywilnego,

- sytuacja obywatela w zakresie obowiązku meldunkowego,

- obywatel jako podmiot obowiązku posiadania dokumentu tożsamości,

- obywatelskie prawo do otrzymania paszportu,

- imię i nazwisko obywatela.

            2. Obywatel jako podmiot praw i obowiązków politycznych

- konstytucyjne prawo zrzeszania się;

-prawo do uczestniczenia i organizowania zgromadzeń;

3. Obywatel jako podmiot praw i obowiązków społecznych;

- obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki;

4. Obywatel jako właściciel.

5. Obywatel jako przedsiębiorca.

AKTY PRAWNE

 1. Konstytucja z 2 kwietnia 1997r.;
 2. Ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
 3. Ustawa z 24 lipca2015r. Prawo o zgromadzeniach;
 4. Ustawa z 20 marca2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
 5. Ustawa z26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 6. Ustawa z 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
 7.  Ustawa z  17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska;
 8. Ustawa z  6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 9.  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 10.  Ustawa13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych;
 11. Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;
 12. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.