Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium z ćwiczeń Ekonomia dla prawników - studia zaoczne - grupa 4

mgr Katarzyna Godek - 14 Styczeń, 2018 - 14:42

Szanowni Państwo,

Przedstawiam poniżej wyniki z kolokwium z ćwiczeń Ekonomia dla prawników:

-300397 - 4,5

-297501 - 5,0

-297679 - 4,0

-300821 - 4,5

-300956 - 3,0

-211013 - 5,0

-304864 - 4,0

-302598 - 4,0

-302469 - 3,5

-299180 - 4,5

-298408 - 4,0

-300466 - 5,0

-269486 - 5,0

-304639 - 4,5

-283936 - 5,0

-303919 - 3,0

-241716 - 4,5

-301596 - 4,5

-270461 - 3,5

-302490 - 3,5

-304528 - 4,5

-277960 - 3,0

-304951 - 5,0

Jednocześnie przypominam, że poprawa ocen z kolokwium będzie możliwa na ostatnich zajęciach.

Proszę również pamiętać, że ocena z kolokwium nie jest równoznaczna z oceną końcową z przedmiotu.

Osoby o niżej wymienionych numerach indeksu mają już wykorzystane dwie nieobecności:

-304864

Osoby o niżej wymienionych numerach indeksu mają już wykorzystaną jedną nieobecność:

-304639

-277960

-304629

-305129

Z poważaniem

mgr Katarzyna Godek