Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zaliczenie wykładu - WSTĘP DO PRAWA PODATKOWEGO SSE II

dr hab. Katarzyna Kopyściańska prof. UWr - 15 Styczeń, 2018 - 16:42

Szanowni Państwo, 

Oceny z zaliczenia wykładu zostały wpisane do systemu USOS.

Dla osób, które nie podeszły do zaliczenia lub też nie zaliczyły - termin zaliczenia lub poprawy to najbliższy wykład tj  19.01.2018 godz. 15.15 Amf. AC

 

LISTA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ:

289282

288603

288941

290123

292447

289541

284684

291408

293329

Z uwagi na bardzo dużą ilośc maili, wszelkie uwagi i wnioski dotyczące zaliczenia uprzejmie proszę składać  w godzinach konsultacji lub na najbliższym wykładzie. 

z poważaniem, 

k.k.