Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSP gr. 7 i 9

mgr Justyna Serkies - 15 Styczeń, 2018 - 19:33

Szanowni Państwo,

Proszę, aby w miarę możliwości zabrali Państwo ze sobą na zajęcia czwartkowe ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w formie papierowej lub elektronicznej.

Wskazane akty prawne ułatwią nam rozwiązywanie kazusów na zajęciach (po napisaniu pozwu).

Z wyrazami szacunku,

Justyna Serkies