Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

LdP - wyniki sprawdzianu 2. oraz oceny końcowe - SNP (zaoczne), grupa 4

mgr inż. Adrian Zając - 18 Styczeń, 2018 - 21:45

Szanowni Państwo,

zamieszczam trzy pliki. Pierwszy z nich zawiera wyniki sprawdzianu drugiego, drugi - wyniki poprawy sprawdzianu pierwszego, trzeci - podsumowanie semestru wraz z propozycją ocen końcowych. Wszystkim tym, którzy mają już wystawioną ocenę serdecznie gratuluję. Pozostałym osobom uprzejmie przypominam, że kolejne poprawy sprawdzianów odbędą się na ostatnich zajęciach (28.01).

Ze względu na nienajlepsze wyniki poprawy sprawdzianu pierwszego ponawiam również moją propozycje co do zorganizowania dodatkowego spotkania dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani poćwiczeniem rozwiązywania zadań ze sprawdzania tautologiczności funkcji. Propozycja ta skierowana jest zarówno do tych osób, które muszą poprawić sprawdzian, jak i do tych, które chcą poćwiczyć przed egzaminem. Jedynym dniem, który mi pasuje jest najbliższy wtorek (23.01). Wstępnie godzina 16:30, ale być może trzeba będzie spotkać się wcześniej, ze względu na moje inne obowiązki. Na chwilę obecną, by móc coś zaplanować w tym względzie, potrzebuję, by wyznaczyli Państwo swojego przedstawiciela, który poinformuje mnie, czy są Państwo zainteresowani takim spotkaniem. Jeśli tak - ustalę szczegóły i poinformuję Państwa o nich.

Z wyrazami szacunku,

Adrian Zając