Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

oceny gr. 7 i 9

mgr Justyna Serkies - 19 Styczeń, 2018 - 22:31

Szanowni Państwo,

Zamieszczam poniżej oceny z pozwów pisanych na zajęciach oraz propozycje ocen końcowych. Oceny te nie uwzględniają ewentualnych nieobecności, które należy zaliczyć najpóźniej na ostatnich zajęciach.

Z wyrazami szacunku,

Justyna Serkies

 

Oceny z pisania pozwu/ proponowana ocena końcowa

grupa 9.

274 076 – 4; 5

271598 – 4; 4

271235 – 4; 4

274613 – 4,5 ; 4

266207 – 3; 3

271145 – 4; 5

270504 – 4; 4

263840 – 5-; 4

271261 – 4; 3,5

265120 – 3,5; 3

239686 – 3; 3

272277 – 5-; 4,5

273728 – 4; 5

272381 – 4; 4,5

265218 – 5-; 4

271342 – 4;4

273456 – 4,5; 5

264727 – 4; 4

271966- 4,5; 4

273970 – 4,5; 4

265184 – 3,5; 4

grupa 7.

273011 – 4; 4

273433- 4,5; 4,5

278070 – 4,5; 5

272754- 4; 3,5

273439 – 4; 4,5

271098 – 4; 4

274013 – zaliczona nieobecność

271744 – 3,5; 3,5

273263 – 5; 5

256817 – 4; 3,5

266655 – 3,5; 4,5

270791 – 3,5; 4

270434 – 4,5; 4,5

272916 – 5-; 5

265583 – 4; 3,5

277249 – 3; 3,5

270936 – 4,5; 3,5

2733597 – 3,5; 3,5

274013 – 4,5; 5

273669 – 4,5; 4

271891 - 4,5; 3,5