Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium + propozycje ocen końcowych

mgr Michał Kiedrzynek - 20 Styczeń, 2018 - 20:00

Numer indeksu/ocena z kolokwium/propozycja oceny końcowej
293290 - 3,5 - 4

291916 - 3,0 - 3,5

289378 - 3,5 - 3

291475 - 3,0 - 3,5

289104 - 4,0 - 4,5

291697 - 5,0 - 5,0

290151 - 4,0 - 4,0

291598 - 4,0 - 4,0

290473 - 4,0 - 4,0

288522 - 3,5 - 3,5

289108 - 4,5 - 4,5

246302 - 3,0 - 3,5

292571 - 2,0 - 3,0

291708 - 3,5 - 3,5

289162 - 2,0 - 2/3

290104 - 3,5 - 4

291683 - 3,5 - 4

288553 - 3,5 - 3,5

290194 - 2,0 - 2/3

Osoby mające dwie proponowane oceny zapraszam na poprawę kolokwium w godzinach konsultacji.